Let op! Geld lenen kost geld

Persoonlijke lening voor Ondernemer

Wat is een Persoonlijke lening voor Ondernemer?

De Persoonlijke lening voor Ondernemer (of ZZP Lening) van Directa.nl is in grote lijnen hetzelfde als de reguliere Persoonlijke lening van Directa.nl. Het belangrijkste verschil is te vinden in de voorwaarden. Deze Persoonlijke lening voor Ondernemer is bedoeld voor mensen die geld willen lenen voor een persoonlijk leendoel (niet-zakelijk) en een eigen onderneming hebben in Nederland in de vorm van een Eenmanszaak, VOF, C.V., Maatschap of B.V.

Het is niet vanzelfsprekend dat aanbieders van consumptieve kredieten aan ondernemers met een eigen bedrijf een (ZZP) lening verstrekken. De Persoonlijke lening voor Ondernemer van Directa.nl richt zich specifiek op deze groep. Het geleende bedrag wordt in één keer op uw bankrekening gestort en de rente, looptijd en maandelijkse betalingen staan vast. U weet dus vooraf precies wat u voor deze lening betaalt en aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost.

Offerte Persoonlijke lening voor Ondernemer

Om een offerte voor de Persoonlijke lening voor Ondernemer aan te vragen, neemt u telefonisch contact op met Directa.nl via telefoonnummer 073 - 646 2556.

073 - 646 2556

Wat zijn de rentes van een Persoonlijke lening voor Ondernemer?

Bekijk de vaste rentetarieven van de Persoonlijke lening voor Ondernemer (of ZZP lening). Hieronder vindt u een overzicht van onze voordelige rentetarieven op basis van leenbedragen en looptijden. Deze zijn naar de stand van 07 mei 2024.

Looptijd 12, 24, 36, 48, 60 of 72 maanden

Kredietbedrag Minimale rente Maximale rente
€ 5.000 t/m € 7.499 11,50% 15,00%
€ 7.500 t/m € 9.999 11,50% 15,00%
€ 10.000 t/m € 14.999 10,10% 15,00%
€ 15.000 t/m € 19.999 9,30% 15,00%
€ 20.000 t/m € 24.999 9,30% 15,00%
€ 25.000 t/m € 34.999 8,90% 15,00%
€ 35.000 t/m € 50.000 8,90% 15,00%

Looptijd 84, 96, 108 of 120 maanden

Kredietbedrag Minimale rente Maximale rente
€ 5.000 t/m € 7.499 11,50% 15,00%
€ 7.500 t/m € 9.999 11,50% 15,00%
€ 10.000 t/m € 14.999 10,10% 15,00%
€ 15.000 t/m € 19.999 9,30% 15,00%
€ 20.000 t/m € 24.999 9,30% 15,00%
€ 25.000 t/m € 34.999 8,90% 15,00%
€ 35.000 t/m € 50.000 8,90% 15,00%

Looptijd 132, 144, 156, 168 of 180 maanden

Kredietbedrag Minimale rente Maximale rente
€ 10.000 t/m € 14.999 10,30% 15,00%
€ 15.000 t/m € 19.999 9,50% 15,00%
€ 20.000 t/m € 24.999 9,50% 15,00%
€ 25.000 t/m € 34.999 9,10% 15,00%
€ 35.000 t/m € 50.000 9,10% 15,00%

Dit is een niet-doorlopend geldkrediet. Andere bedragen behoren tot de mogelijkheden. Het daadwerkelijke rentepercentage vindt u op uw offerte en hangt af van het gekozen leenbedrag en uw persoonlijke situatie. Toetsing en registratie bij Bureau Krediet Registratie in Tiel. Bij het vaststellen van deze voorbeelden gaan wij er van uit dat er geen extra aflossingen worden gedaan en dat de termijnen zoals afgesproken betaald worden.

Bij een aanvraag ontvangt u de toepasselijke standaardinformatie, die ook op Directa.nl beschikbaar is. Directa.nl geeft geen advies. U moet zelf bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Op Directa.nl zijn de geldende algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer beschikbaar.

Bekijk onze voordelige minimale rentetarieven in het rekenvoorbeeld:
Krediet-
bedrag
Minimaal
maand-
bedrag
Minimale
vaste
debetrente
Minimale
jaarlijks
kosten-
percentage
Vaste
looptijd in
maanden
Minimale
totale prijs
van het
krediet
€ 5.000 € 95,00 11,50% 11,50% 72 maanden € 6.840,28
€ 10.000 € 183,55 10,10% 10,10% 72 maanden € 13.215,69
€ 15.000 € 269,83 9,30% 9,30% 72 maanden € 19.427,75
€ 20.000 € 359,77 9,30% 9,30% 72 maanden € 25.903,67
€ 25.000 € 445,15 8,90% 8,90% 72 maanden € 32.051,04
€ 50.000 € 890,31 8,90% 8,90% 72 maanden € 64.102,09

*De Persoonlijke lening is een niet-doorlopend krediet. Looptijd en maandlasten staan vast. Het daadwerkelijke rentepercentage vindt u op uw offerte en hangt af van het gekozen leenbedrag en uw persoonlijke situatie. Bedragen die u hebt afgelost, kunt u niet opnieuw opnemen. Peildatum rente 07-05-2024. Voor elke kredietklasse geldt een maximale rente zoals in de tabel weergegeven (nu maximaal van 8,9% tot 15%). Tijdens de looptijd van uw Persoonlijke lening wordt de rente niet gewijzigd. Het jaarlijkse kostenpercentage van een Persoonlijke lening voor Ondernemer is gelijk aan de rente. Met uitzondering van de rente worden er geen extra kosten gerekend voor uw lening.

Bekijk onze voordelige maximale rentetarieven in het rekenvoorbeeld:
Krediet-
bedrag
Maximaal
maand-
bedrag
Maximale
vaste
debetrente
Maximale
jaarlijks
kosten-
percentage
Vaste
looptijd in
maanden
Maximale
totale prijs
van het
krediet
€ 5.000 € 100,83 15,00% 15,00% 72 maanden € 7.259,90
€ 10.000 € 201,66 15,00% 15,00% 72 maanden € 14.519,80
€ 15.000 € 302,50 15,00% 15,00% 72 maanden € 21.779,70
€ 20.000 € 403,33 15,00% 15,00% 72 maanden € 29.039,60
€ 25.000 € 504,16 15,00% 15,00% 72 maanden € 36.299,50
€ 50.000 € 1008,32 15,00% 15,00% 72 maanden € 72.598,99

*De Persoonlijke lening is een niet-doorlopend krediet. Looptijd en maandlasten staan vast. Het daadwerkelijke rentepercentage vindt u op uw offerte en hangt af van het gekozen leenbedrag en uw persoonlijke situatie. Bedragen die u hebt afgelost, kunt u niet opnieuw opnemen. Peildatum rente 07-05-2024. Voor elke kredietklasse geldt een maximale rente zoals in de tabel weergegeven (nu maximaal van 8,9% tot 15%). Tijdens de looptijd van uw Persoonlijke lening wordt de rente niet gewijzigd. Het jaarlijkse kostenpercentage van een Persoonlijke lening voor Ondernemer is gelijk aan de rente. Met uitzondering van de rente worden er geen extra kosten gerekend voor uw lening.

Hoeveel kan ik lenen?

Gedurende de looptijd van de Persoonlijke lening voor Ondernemer blijft de rente gelijk. De rente kan niet tussentijds worden aangepast. Dit betekent dat uw maandelijkse betalingen, bestaande uit aflossing en rente, gelijk blijven. U weet vooraf exact wat u betaalt voor uw lening.

U maakt deze keuze zelf, aangezien Directa.nl geen advies geeft. Een Persoonlijke lening voor Ondernemer is geschikt voor een grotere uitgave waarvan de kosten vooraf al bekend zijn. Een Persoonlijke lening voor Ondernemer is alleen af te sluiten voor een persoonlijke leendoel (niet-zakelijk).

Voor de Persoonlijke lening voor Ondernemer geldt de een minimale leeftijd van 21 en maximale leeftijd van 64 jaar. Het krediet moet zijn afgelost voordat u de leeftijd van 67 jaar heeft bereikt.

  • Een Persoonlijke lening voor Ondernemer heeft een maximaal leenbedrag van € 50.000.
  • De prijsstelling (rente) van de Persoonlijke lening voor Ondernemer is hoger dan van een reguliere Persoonlijke Lening via Directa.nl. Dit komt door een extra risico-opslag die we berekenen.
  • U moet in het bezit zijn van een eigen onderneming in Nederland in de vorm van een Eenmanszaak, VOF, C.V., Maatschap of B.V.
  • Het hebben van een koopwoning is een vereiste.
  • U bent minimaal 3 jaar ondernemer.

Wanneer u bij ons een Persoonlijke lening voor Ondernemer aanvraagt, zijn wij als financiële instelling verplicht om uw persoonlijke en financiële gegevens te onderzoeken en te verifiëren. Dit omvat het vaststellen en controleren van uw identiteit, evenals een controle via het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel om te waarborgen dat u niet meer leent dan wat verantwoord is gezien uw omstandigheden. Het BKR houdt een register bij van alle kredietgegevens die in Nederland worden geregistreerd en beheert deze. Als u bij ons een nieuwe Persoonlijke lening voor Ondernemer afsluit, wordt deze geregistreerd bij het BKR. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacy Statement, waarin staat beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Indien u een lening afsluit voor het onderhoud of de verbetering van uw eigen woning, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden de rente en kosten fiscaal aftrekken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Boetevrij aflossen bij een Persoonlijke lening voor Ondernemer

Bij Directa.nl heeft u de mogelijkheid om kosteloos extra aflossingen te doen op uw Persoonlijke lening voor Ondernemer. Indien u financiële ruimte heeft, is het aan te bevelen om van deze optie gebruik te maken. Door extra af te lossen wordt de looptijd van uw lening korter en dalen de totale kosten die u voor de lening betaalt. Aangezien er geen boetes worden opgelegd voor extra aflossingen, resulteert dit uiteindelijk in minder uitgaven voor uw lening. Eenmaal afgeloste bedragen kunnen niet opnieuw worden opgenomen.

Offerte Persoonlijke lening voor ZZP’ers

Bij Directa.nl kunt u, afhankelijk van uw financiële mogelijkheden, een Persoonlijke lening voor Ondernemer afsluiten tussen de € 5.000,- en € 50.000,-. Wij evalueren uw gegevens en beoordelen of u in aanmerking komt voor een Persoonlijke lening voor Ondernemer. Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat de lening bij uw persoonlijke en financiële situatie past, zowel nu als in de toekomst. Indien uw persoonlijke of financiële situatie wijzigt, zoals wanneer u verhuist naar een huurwoning, uw inkomen verandert of er wijzigingen in uw onderneming van toepassing zijn, is het van belang dat u dit aan ons doorgeeft en contact met ons opneemt.