Let op! Geld lenen kost geld

Disclaimer van Directa.nl

Algemeen

Qander Consumer Finance BV (Kamer van Koophandel 16082749), hierna te noemen Directa.nl, verleent u hierbij toegang tot www.directa.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Directa.nl behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Directa.nl is aangesloten bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam), onder vergunningnummer 12011145. Directa.nl is aangesloten bij en conformeert zich aan de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

Beperkte aansprakelijkheid

Directa.nl spant zich in om de inhoud van www.directa.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.directa.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Directa.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Directa.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Directa.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.