Let op! Geld lenen kost geld

Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Directa.nl kunt u schriftelijk een klacht indienen. Uw klacht wordt dan binnen 14 dagen in behandeling genomen door:

Afdeling klantenservice
Postbus 3369
5203 DJ ‘s-Hertogenbosch

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u binnen 3 maanden na afsluiting van het klachtdossier contact opnemen met de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij Directa.nl is aangesloten:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

Of u kunt uw klacht voorleggen aan een burgerlijke rechter. Klik hier voor meer informatie.