Let op! Geld lenen kost geld

Veelgestelde vragen

Administratie Klachtenprocedure

Wij werken iedere dag aan een optimale dienstverlening. Als het niet naar  uw wens verloopt, neemt u dan eerst contact met ons op:

Directa.nl
Postbus 3369
5203 DJ ‘s-Hertogenbosch

Uw klacht wordt binnen 14 dagen afgehandeld.

Komen wij er samen toch niet uit? Dan kunt u binnen 3 maanden na sluiting van het klachtdossier contact opnemen met de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij Directa.nl is aangesloten:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

Burgerlijk rechter
Of u kunt uw klacht voorleggen aan een burgerlijke rechter. Klik hier voor meer informatie.

Terug naar overzicht

Andere vragen in Administratie