Let op! Geld lenen kost geld

Ontbindingsrecht

U kunt de overeenkomst op afstand zonder een boete verschuldigd te zijn en zonder opgave van redenen ontbinden gedurende veertien kalenderdagen met ingang van de dag waarop die overeenkomst is aangegaan, dan wel, indien gedurende veertien kalenderdagen met ingang van de dag waarop de informatie die Directa.nl u dient te verstrekken, is ontvangen. Indien u gebruik wilt maken van dit ontbindingsrecht dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Terug naar overzicht