Let op! Geld lenen kost geld

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Het jaarlijks kostenpercentage is het bedrag dat u boven op de aflossing van de lening, als vergoeding betaalt aan Directa.nl. Als er naast de rente geen andere kosten worden berekend, is het jaarlijks kostenpercentage gelijk aan de debetrentevoet. Als er wel extra kosten worden berekend, is het jaarlijks kostenpercentage hoger.

Voor de berekening van dit percentage hanteert Directa.nl de volgende hypothese:

  1. De debetrente en de overige kosten blijven gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente en de kosten die zijn vermeld in de overeenkomst;
  2. Het gehele krediet wordt op de datum waarop de kredietovereenkomst is aangegaan direct en volledig opgenomen; 
  3. Er is sprake van heropnames en extra aflossingen onder het krediet;
  4. De overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk
  5. Alle verplichtingen uit de hoofde van de kredietovereenkomst worden door de kredietnemer correct nagekomen.

Dit percentage vindt u terug in de rekenvoorbeelden. Wilt u deze inzien? Ga dan naar tarieven Persoonlijke lening en/of tarieven Flex en Zeker lening.

Terug naar overzicht