Let op! Geld lenen kost geld

Doorlopend krediet

Directa.nl is per 1 maart 2022 gestopt met het verstrekken van het Doorlopend krediet. U kunt bij Directa.nl een Persoonlijke lening of een Flex en Zeker lening afsluiten.

Een Doorlopend krediet is een flexibele lening met een maximale looptijd van 180 maanden. U kunt in de eerste 36 maanden bedragen opnemen binnen uw kredietlimiet. Daarna is opnemen niet meer mogelijk en bent u verplicht om uw Doorlopend krediet af te lossen. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Zo biedt een Doorlopend krediet een financiële buffer voor (on)verwachte uitgaven. U kunt altijd boetevrij aflossen wat u hebt opgenomen. De rente van een Doorlopend krediet is variabel. Dit betekent dat de rente kan stijgen of dalen.

Bent u een bestaande klant en hebt u vragen over uw Doorlopend krediet? Neem dan contact met ons op.

Wat kunnen klanten van Directa.nl verwachten van de variabele rente bij het Doorlopend krediet?

Kenmerkend aan het Doorlopend krediet is de variabele rente. Dat betekent dat de rente gedurende de looptijd kan stijgen of dalen. De variabele rente bij het Doorlopend krediet is een actueel onderwerp dat in de media en bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aan de orde is geweest. Mogelijk hebt u vragen over de variabele rente die bij uw Doorlopend krediet gehanteerd is. Is dit het geval dan bekijken wij graag samen met u het verloop van de rente. Neemt u telefonisch contact met ons op via 073 - 645 99 39. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:30 uur.

Mocht u een klacht hebben over de door Directa.nl gehanteerde rente bij het door u afgesloten Doorlopend krediet, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen deze zorgvuldig beoordelen. Uw klacht wordt binnen 14 dagen in behandeling genomen door:

Afdeling Klachten
Postbus 3369
5203 DJ ‘s-Hertogenbosch

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u binnen 3 maanden na afsluiting van het klachtdossier contact opnemen met de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij Directa.nl is aangesloten:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

Of u kunt uw klacht voorleggen aan de rechter. Klik hier voor meer informatie.

Terug naar overzicht