Let op! Geld lenen kost geld

Actievoorwaarden Beoordeel in Google & Ontvang een digitale Bol.com cadeaukaart

 1. Met deelname aan de actie ‘Beoordeel in Google & Ontvang een digitale Bol.com cadeaukaart’ gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden zoals neergelegd in dit document.
 2. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Beoordeel in Google & Ontvang een digitale Bol.com cadeaukaart’ die wordt georganiseerd door Directa.nl, onderdeel van Qander Consumer Finance B.V., gevestigd te Larenweg 78-86, 5234 KC te ’s-Hertogenbosch.
 3. Deelnemers zijn klanten die rechtstreeks op Directa.nl een financieringsproduct van Directa.nl hebben afgesloten én een review over een financieringsproduct en/of de service van Directa.nl hebben geschreven bij Google.
 4. De actie ‘Beoordeel in Google & Ontvang een digitale Bol.com cadeaukaart’ geldt voor alle financieringsproducten van Directa.nl die rechtstreeks op Directa.nl kunnen worden afgesloten.
 5. Deelname aan deze actie staat open voor iedere klant die een kredietovereenkomst met Directa.nl heeft afgesloten rechtstreeks op Directa.nl, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Qander. Deelname is mogelijk voor klanten van 18 jaar en ouder.
 6. De actieperiode loopt vanaf 1 januari 2022 en loopt af op 31 december 2022.
 7. Tijdens de actieperiode worden er maximaal 50 digitale Bol.com cadeaukaarten t.w.v. € 10,- verstrekt.
 8. De digitale Bol.com cadeaukaart wordt uitgekeerd aan de eerste 50 klanten die op Google Directa.nl hebben beoordeeld via het reviewformulier van het desbetreffende platform. De deelnemer ontvangt per e-mail hiervoor een uitnodiging. De deelnemer ontvangt een digitale Bol.com cadeaubon t.w.v. € 10,- als de review van de deelnemer is gepubliceerd en de deelnemer een printscreen van zijn gepubliceerde review, naam, achternaam en e-mailadres per e-mail verstuurt naar review@directa.nl.
 9. De deelnemer ontvangt binnen 7 werkdagen een digitale Bol.com-cadeaukaart ter waarde van € 10,- per e-mail. 
 10. Deelnemer ontvangt in deze actieperiode niet meer dan één cadeaukaart.
 11. Directa.nl behoudt zich het recht voor om deze actie en/of deze actievoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te beëindigen of te wijzigen.
 12. De beloning kan niet omgezet worden in contant geld of andere cadeaubonnen.
 13. Deelnemer moet zich houden aan de actievoorwaarden. Directa.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, indien bij de aanvraag sprake is geweest van fraude, een aankoop frauduleus tot stand is gekomen, actievoorwaarden zijn geschonden of door de deelnemer in strijd wordt gehandeld met andere wettelijke bepalingen.
 14. In alle gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, zal de directie van Qander Consumer Finance B.V., waarvan Directa.nl onderdeel is, een besluit nemen. Over deze beslissing kan niet worden gediscussieerd.
 15. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 16. Directa.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiend uit deelname aan de actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld door Directa.nl.