Let op! Geld lenen kost geld

Theoretische looptijd in maanden

Dit is de looptijd van het krediet. Op het rekeningoverzicht en in het rekenvoorbeeld wordt echter gesproken over de theoretische looptijd. Bij het berekenen van de theoretische looptijd wordt ervan uitgegaan dat:

  • de kredietlimiet geheel wordt opgenomen;
  • geen opnames meer worden gedaan;
  • de kredietlimiet niet wijzigt;
  • de rente hetzelfde blijft;
  • de termijnbedragen betaald worden.

De theoretische looptijd bij het Flex en Zeker lening geeft echter een voorbeeld aan, omdat de looptijd bij dit krediet variabel is. Deze eindigt niet na een vooraf afgesproken looptijd, zoals bij de Persoonlijke lening wel het geval is.

Terug naar overzicht