Let op! Geld lenen kost geld

Storno

Een storno is een mislukte automatische incasso. Dit is een automatische incasso die in eerste instantie succesvol is uitgevoerd door de bankinstelling, maar die in tweede instantie is geweigerd. Dit kan door bankinstelling of door de rekeninghouder zelf zijn teruggedraaid.
 
Het storneren lukt niet altijd, omdat er een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. Zo is er een terugboekingstermijn van 56 dagen (8 weken) het maximum.

Terug naar overzicht