Let op! Geld lenen kost geld

Administratie

Uw financiële zaken kunnen en mogen we alleen regelen als we u goed kennen. Daarom vragen we naar uw persoonsgegevens en verwerken we die ook. Alle spelregels rondom uw privacy hebben wij in begrijpelijke taal uitgeschreven in de privacyverklaring. Wat we precies doen, leest u hier.  Wij raden u aan dit goed te lezen, omdat het om uw privacy en uw gegevens gaat.

 

Directa.nl verwerkt uw gegevens vanaf 25 mei 2018 volgens de nieuwe privacywet. De nieuwe regels vallen onder de noemer ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’.  De functionaris die binnen Directa.nl toeziet op de bescherming en verwerking van uw gegevens, is de heer J. Sinoo. Hij is voor vragen, meldingen en opmerkingen bereikbaar via de afdeling klantenservice of het e-mailadres compliance@directa.nl.

 

Contactgegevens

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd of hebt u een andere vraag over uw persoonsgegevens? Veel van uw gegevens ziet u als u inlogt in Mijn Directa.nl. U kunt uiteraard ook contact opnemen met de afdeling klantenservice. U vindt alle contactgegevens op deze website.

Bureau Krediet Registratie (BKR), verzamelt informatie over de kredieten die consumenten hebben afgesloten. Directa.nl kan als deelnemer gebruikmaken van deze informatie om te bepalen of het voor u verstandig is een nieuw krediet af te sluiten. Op deze manier kunnen wij  een verantwoorde en weloverwogen beslissing nemen over uw aanvraag van een lening.

Wanneer u een aanvraag indient voor een nieuw krediet worden verschillende persoonlijke gegevens gecontroleerd. Het kan zijn dat op basis van deze gegevens de aanvraag niet wordt goedgekeurd. De beslissing om de aanvraag voor een nieuw krediet goed of niet goed te keuren ligt altijd bij de kredietverstrekker. In dit geval ligt de beslissing dus bij Directa.nl.

Wilt u meer informatie over BKR? Of wilt u weten welke registraties u bij BKR hebt? Ga dan voor meer informatie naar de website van BKR.

U bent niet tevreden over de dienstverlening van Directa.nl? Stuur dan een schriftelijke klacht naar:

Directa.nl
t.a.v. afdeling klantenservice

Postbus 3369
5203 DJ  's-Hertogenbosch

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Directa.nl is aangesloten bij deze onafhankelijke geschillencommissie die u als volgt kunt bereiken:
 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257

2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

Directa.nl heeft uw persoonlijke gegevens goed beveiligd opgeslagen. Het kan echter voorkomen dat fraudeurs proberen uw gegevens te achterhalen. Ze doen dit bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of een pop-up te tonen als u inlogt. Meestal vragen ze dan uw rekeningnummer of wachtwoord bij Directa.nl. Dit wordt ook wel phishing genoemd. Wees voorzichtig en vul deze gegevens nooit in!
 
Bij phishing doen criminelen zich voor als een betrouwbare onderneming. Via een e-mail of een nagebouwde internetsite vragen ze uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. Ontvangt u een e-mail of krijgt u een internetsite in beeld die u niet vertrouwt? Open dan de eventuele bijlagen niet. Klik ook geen hyperlinks aan. Maak een kopie en stuur deze naar onze afdeling fraude. Wij zoeken dit dan verder voor u uit.

Belangrijk: laat uw e-mailadres niet slingeren.

Fraudeurs vissen continue naar uw persoonlijke gegevens. Laat daarom niet overal zomaar uw e-mailadres achter. Natuurlijk kunt u uw e-mailadres best opgeven voor een nieuwsbrief, maar ga hier wel voorzichtig mee om. En nog een goede tip: maak een apart e-mailadres aan voor al uw geldzaken. Komt er dan een mail binnen van uw creditcardmaatschappij of bank op een ander e-mailadres dan weet u zeker dat er sprake is van phishing.

Hoe herkent u een valse e-mail?

  • Geen persoonlijke aanhef in de e-mail
  • Het verzendadres van de e-mail is niet van @directa.nl of @e.directa.nl
  • De link in de e-mail verwijst naar een andere website dan https://www.directa.nl
  • Medewerkers van Qander vragen nooit naar uw gebruikersnaam, wachtwoord, creditcardnummer en/of pincode. Niet via e-mail, telefoon of op welke andere manier dan ook.

Gouden regel inloggen voor Mijn Directa.nl

Bij veilig gebruik van Mijn Directa.nl hoort een zorgvuldige manier van inloggen. Onthoud daarom de gouden regel. U typt zelf het webadres www.directa.nl in en logt daar in op Mijn Directa.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk. Houd altijd uw inloggegevens geheim.

Als u een betalingsachterstand hebt van meer dan 2 maanden, dan melden wij deze achterstand bij Bureau Kredietregistratie (BKR). Er komt dan een A-codering in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) bij uw lening.

Er wordt een herstelmelding geplaatst, zodra uw betalingsachterstand is ingelopen.

U kunt bij BKR een overzicht van uw registraties opvragen.  Dat kan online of via een papieren overzicht per post. Op het overzicht staat welke kredieten u hebt en hebt gehad.

Alle door u afgesloten kredietovereenkomsten zijn geregistreerd. De kans is dus groot dat u bij BKR bekend bent. BKR heeft gegevens van ongeveer 8,5 miljoen consumenten met kredieten verwerkt. Voor meer dan 90% zijn dit positieve registraties zonder betalingsachterstanden. Ga voor meer informatie naar de website van BKR.

Het overzicht is door u ook via uw eigen bank op te vragen.  De bank stuurt de aanvraag dan door naar BKR.